Undervisning i Kvam Herad

Pris: 

20 minutt - 150 KR

30 minutt - 225 KR

45 minutt - 300 KR

60 minutt - 400 KR

Gitar

Eg har bakgrunn i Amerikana, bluegrass, singer/songwriter, blues, og slide, alt på akustisk gitar. Sjølv spelar eg mykje i åpen stemming, og tek dette inn i undervisningen om det er ønka. Gitar undervisningen omfatter b.a.:

- Grunnleggjande teknikkar


- Gitar

- Notasjon (tabs, akkorder)


- Rytmegitar 


- Gitar og sang(om ønska)


- Akkompagnement


- Gehør-øvelser

Piano

Piano-undervisnings for nybegynnere. Undervisningen omfattar b.a.:

 

- Notelesing


- Gehør-øvelsar

- Akkompagnement


- Fingerøvelse 


- Innøving av låtar(på passende nivå)

Låtskriving

Eg har utdanning innan låtskriving og sit eg på kunnskap om korleis ein kan få ein låt frå bra til veldig bra.

 

Eg ser på blant annet frasering, harmoni, melodi, og tekst, og korleis alt dette verker saman, for å få frem det ønska  budskapet.

 

Alle nivå er velkommen. Ein må ikke ha skrevet musikk før for å ta låtskrivar timar hos meg. 

Musikk-teori

Om du kan spela eit instrument eller ikkje; eg annbalfalar på deg sterkaste å kunne litte-grann musikkteorio. Dette vil gjera øving, speling, og komponering mykje enklare.

 

Eg underviser også teknologi(innspilling, miksing) og musikk business på eit grunnleggende nivå. 

Eg held kurs innanfor dei same faga som nevmnt ovanfor.

 

Ta kontakt for prisk og les HER for eksempel på korleis eit to-dagars låtskrivingkurs er bygd opp.

Les meir om meg og min bakgrunn

HER

Helge-kurs

Thanks for submitting!

Eli Gauden - www.frilansmusiker.com - solist, instrumentalist, lærer